SKOLAN

Stallets skola och fritidshem är inrymd i ett vackert kulturminnesmärkt stall, med en skolgård som utmanar eleverna till mycket lek. Våra cirka 100 elever i åldrarna 6 till 10 år är fördelade på en förskoleklass, en årskurs ett, en årskurs två samt en årskurs tre.

Pedagogerna som arbetar på skolan är utbildade lärare, förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare, idrottslärare och specialpedagog.

För att vi människor ska utvecklas och lära oss nya saker behöver vi få vara i miljöer som utmanar oss och där vi känner tillit och trygghet med varandra.

I vårt Vänskapsarbete får eleverna träna på att förstå och hantera sina egna samt bemöta andras känslor. Genom dramalek och kamratövningar kan de få tekniker för hur de kan hantera olika sociala situationer t.ex. hur de kan göra för att komma med i en lek.

Eleverna tränar på att synliggöra sitt eget lärande och reflektera över det. De sätter sedan tillsammans med sina föräldrar och lärare upp mål att arbeta mot i den framåtsyftande planeringen.