FRITIDSHEMMET

Stallets fritidshem är en integrerad del av Stallets skola där alla elever på skolan erbjuds plats. Eleverna är välkomna från klockan 7.00 till skolan börjar och håller sedan öppet efter skoldagens slut till klockan 17.00.

På fritidshemmet arbetar pedagoger med utbildningar såsom fritidspedagog, förskollärare, fritidsledare eller barnskötare. Pedagogerna arbetar under delar av skoldagen i någon av de fyra klasserna och är under fritidshemstid kontaktperson för eleverna i den klassen.

Eleverna erbjuds aktiviteter varje eftermiddag dessa kan vara återkommande varje vecka, men kan också variera med årstiderna. Exempel på aktiviteter kan vara rörelse, naturutflykter, bakning eller skapande verksamhet i trä, textil och keramik.