VÅRA VERKSAMHETER

Stallet är förskolan, skolan och fritidshemmet där ditt barn trivs och utvecklas!  Vi är en liten fristående enhet vackert belägen invid naturområden som Sollentunaholm och Norrvikens sjö. Skolan och fritidshemmet är inrymd i ett underbart kulturminnesmärkt stall. Förskolans lokal är arkitektritad i form av järnvägsstallar och är byggd 1980. Barnen har stora områden för rastaktiviteter, lek och fritidsverksamhet. På Stallets förskola går ungefär 80 barn på fyra olika hemvister. På skola/ fritids går cirka 100 barn.

Förskolan

Skolan

Fritidshemmet