STALLET

Vår litenhet är vår storhet

Förskolan består av fyra avdelningar, Fölet och Grimman, Spiltan och Krubban vilka erbjuder plats för ca 80 barn. Skola och fritidshem erbjuder plats för ca 100 elever, fördelade på fyra klasser, förskoleklass, åk 1, 2 och 3. Både i förskola och skola finns specialpedagogisk kompetens.  


Vad är viktigt för oss?

- Att utveckla ett gott samarbete med vårdnadshavare.
- Att arbeta för välfungerande grupper med ansvar för relationer och lärmiljö.
- Att arbeta för att barnets nyfikenhet och lust att lära uppmuntras.
- Att pedagoger tillsammans med barn och elever bidrar till verksamhetens utveckling. 

Våra verksamheter

Antagning och kö

Läsårsdata

Synpunkter

Kontakt